Informatie

Sinds 1985 is Avans+ de opleider voor Personal Finance. Vanaf deze periode hebben wij duizenden mensen opgeleid in de financiële planning tot persoonlijke financieel adviseur/planner en een kleine groep afgestudeerde Master of Financial Planners. Voor al deze cursisten geldt dat ze een erkend Avans Hogeschool diploma behaald hebben. Het register stelt zich ten doel om een platform te bieden voor deze financieel planners onderling maar ook om zich te presenteren naar de markt.

Behoefte in de markt

De behoefte in de markt voor integraal gepresenteerde financiële planners groeide sterk gezien de complexiteit van de verschillende oplosrichtingen, de fiscale consequenties en de gevraagde flexibiliteit bij de verschillende levensfases en/of life-events.

De registeradviseur is uitstekend in staat om na een intake en analyse, een financieel planningsrapport uit te brengen en dit aan de klant te presenteren. Juist de individuele aspecten met vaak een persoonlijk en emotioneel karakter, versterken het rapport van een registeradviseur en maakt het advies tot maatwerk. Hiermee onderscheidt de adviseur zich van standaardiseerde programma’s.

Het Register Financieel Planner

Het register geeft de namen weer van adviseurs die zich aantoonbaar hebben gekwalificeerd als financieel planner en in het bezit zijn van het postbachelor diploma Persoonlijke Financiële Planning of het Master diploma Master of Financial Planning van Avans Hogeschool. Wilt u gebruik maken van de diensten van een gespecialiseerde financieel planner, dan kunt u in het register zoeken op naam of locatie.

PE-reglement FP-register
In dit PE-reglement beschrijven wij de richtlijnen voor uw registratie in het FP-register

Verplichte Permanente Educatie
U heeft de opleiding Persoonlijke Financiële Planner (PFP) succesvol afgerond. Met uw inschrijving in het register mag u de titel GPFP voeren. Het verplicht volgen van Permanente Educatie (PE) vangt aan per januari van het jaar volgend op het jaar waarin u uw opleiding heeft afgerond.

Puntenwaardering
Als lid van het register dient u elk kalender jaar tenminste 12 studiepunten te behalen. Gedurende het jaar sturen wij u studiematerialen toe. Met het bestuderen hiervan behaalt u automatisch 6 studiepunten. De overige 6 studiepunten behaalt u door het volgens van cursussen in het vakgebied. Eén studiepunt is gelijk aan één college uur. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

Registratie PE punten
De door u jaarlijks gevolgde opleidingsactiviteiten worden vermeld op uw persoonlijke profielpagina. Heeft u elders een cursus gevolgd? Stuur dan uw certificaat ter beoordeling aan ons toe. Heeft u op een andere manier invulling gegeven aan het bijhouden van uw kennis op het gebied van bedrijfsopvolging? Neem hierover contact met ons op. Bij deze activiteiten wordt de puntentoekenning apart bepaald.

Uitschrijven
Wilt u zich uitschrijven? Meld dit dan schriftelijk aan ons. Met uw uitschrijving vervalt het recht om de titel GPFP te voeren.