Raad van Advies

Alle activiteiten van het financieel planner register staan onder toezicht van de Raad van de Advies. De Raad van Advies is een team van belanghebbenden die een bijdrage leveren aan de conceptontwikkeling ten aanzien van onderwijsfilosofie, image, integrale kwaliteitsverbetering en organisatieontwikkeling. Leden van de Raad van Advies zijn vanuit hun functie nauw betrokken bij Financiële Planning.

De Raad van Advies is als volgt samengesteld:

  • De heer drs. C.P.A.C. Toebosch, Directeur Avans+
  • De heer H.M.T.G. Derks MBA, Directeur Personal & Corporate Finance

College van Leerdoelen

Het college van Leerdoelen heeft zich ten doel gesteld de actualiteiten op het gebied van financiele planning te vertalen naar concrete leerdoelen. Zij adviseren de opleidingsinstituten een concrete vertaalslag te maken tussen de actualiteiten in de praktijk en het onderwijsprogramma.

Het College van Leerdoelen is als volgt samengesteld:

  • De heer H.M.T.G. Derks MBA, Directeur Personal & Corporate Finance

Examencommisie

De examencommisie heeft zich ten doel gesteld het niveau van het examen te bewaken overeenkomstig de leerdoelen.

De examencommisie is als volgt samengesteld:

  • De heer drs. C.P.A.C. Toebosch, Directeur Avans+
  • De heer H.M.T.G. Derks MBA, Directeur Personal & Corporate Finance
  • De heer mr. Adri van Dijk FFP RBA