Wat is Financiële Planning?

Financiële planning is een complex vakgebied waar iedereen min of meer mee te maken heeft/krijgt. Door ingewikkelde wet- en regelgeving, gezinssamenstelling, een terugtredende overheid en een veranderende arbeidsmarkt wordt de vraag naar een overzichtelijk financieel plan, wat enigszins houvast biedt, sterk toe. Life-events worden door vertaald naar gerichte adviezen en waar nodig naar de juiste verwijzing van vakspecialisten zoals de notaris, accountant, advocaat of vermogensbeheerder.

Middels de opleidingen MFP, FFP en PFA kunnen financieel planners hun kennis verdiepen of zich specialiseren. Voor managers van financiële planning en zelfstandige financieel adviseurs bieden we de opleiding Master of Financial Planning aan waarmee men zich echt profileert als adviseur op het hoogste niveau.

De opleidingen PFP en PFA leiden op tot gecertificeerd lid van de Federatie Financieel Planners (FFP) en zijn bedoeld voor iedereen die klanten wil adviseren over hun persoonlijke financiële planning. De opleiding PFP richt zich voornamelijk op de particuliere klant maar neemt uiteraard wel de DGA/Ondernemer mee in de opleiding gezien de vele raakvlakken. De opleiding PFA beperkt zich alleen tot de particuliere klant.

Tijdens de opleidingen wordt iedere module afgesloten met een toets. Na een intensief examen/integratieprogramma moet de cursist zich onderwerpen aan het Hogeschoolexamen. Dit postbachelor examen wordt door een onafhankelijk examenbureau aangeleverd. Bij een voldoende resultaat levert dit examen een postbachelor diploma op van Avans Hogeschool.

Uitsluitend gediplomeerde financieel adviseurs en planners, die de opleiding Persoonlijke Financieel Adviseur/Planning of de opleiding Master of Financial Planning met goed gevolg hebben doorlopen, kunnen zich registreren als register adviseur financiële planning en mogen de volgende titels voeren.

  • GMFP ® Gecertificeerd Master of Financial Planning
  • GPFP ® Gecertificeerd Persoonlijk Financieel Planner
  • GPFA ® Gecertificeerd Persoonlijk Financieel Adviseur

Gezien de aanpassingen in de Wet financieel toezicht (Wft), wordt verwacht dat de geregistreerde adviseur/planner volgens de nieuwe vakbekwaamheidseisen (Wft) zijn actuele vakkennis bijhoudt.